Ana Sayfa


Haber bülteni üyeliği

İlâhî ente maksûdî ve rıdàke matlûbî

"Yâ Rabbi, benim hedefim, muradım, maksûdum sensin!"

"Yâ Rabbi, benim bütün taleb ettiğim, istediğim şey, senin rızana ermek; sen benden razı ol diye, onu istiyorum!"


ALTIN SİLSİLE-İ ŞERİF

Hazret-i Muhammed Mustafâ SAS

Hazret-i Ebû Bekir-i Sıddîk RA

Hazret-i Selmân-ı Fârisî RA

Hazret-i Kâsım İbn-i Muhammed RA

Câfer-i Sâdık Rh.A Hazretleri

Bâyezîd-i Bestâmî Rh.A Hazretleri

Ebu'l-Hasan-ı Harkânî Rh.A Hazretleri

Ebû Aliyyini'l Fâremedî Rh.A Hazretleri

Yûsuf Hemedânî Rh.A Hazretleri

Abdülhâlık-ı Gücdüvânî Rh.A Hazretleri

Ârif-i Revgirî Rh.A Hazretleri

Mahmûd İncir-i Fağnevî Rh.A Hazretleri

Ali-i Râmitenî Rh.A Hazretleri

Muhammed Baba es-Semmâsî Rh.A Hazretleri

Emir Külâl Rh.A Hazretleri

Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî Rh.A Hazretleri

Alâeddîn Attâr Rh.A Hazretleri

Yâkûb-u Çerhî Rh.A Hazretleri

Ubeydullah-ı Ahrâr Rh.A Hazretleri

Muhammed Zâhid Parsâ Rh.A Hazretleri

Muhammed Derviş Rh.A Hazretleri

Hâcegî Muhammed Emkenekî Rh.A Hazretleri

Muhammed Bâki Billah Rh.A Hazretleri

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fâruk Serhendî
Rh.A Hazretleri

Muhammed Ma'sûm Serhendî Rh.A Hazretleri

Muhammed Seyfüddîn-i Serhendî Rh.A Hazretleri

Nur Muhammed Bedvânî Rh.A Hazretleri

Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhâr Rh.A Hazretleri

Abdullah ed-Dehlevî Rh.A Hazretleri

Mevlânâ Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri

Ahmed İbn-i Süleyman el-Ervâdî Rh.A Hazretleri

Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî Rh.A Hazretleri

Kastamonu'lu Hasan Hilmi Rh.A Hazretleri

Safranbolulu İsmâil Necâti Rh.A Hazretleri

Ömer Ziyâüddîn-i Dağıstânî Rh.A Hazretleri

Tekirdağlı Mustafa Feyzi Rh.A Hazretleri

Hacı Hasib Efendi Rh.A Hazretleri

Abdülaziz Bekkine Rh.A Hazretleri

Mehmed Zâhid Kotku Rh.A Hazretleri

Mahmûd Es'ad Coşan Rh.A Hazretleri

Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi

Editör Bilgileri

Zehra Aydın

Ev Hanımı


Editöre Ulaşın

En Son Eklenenler

blizzard-entertainment
diablo3
ubisoft
kristof-kolomb
honore-de-balzac
mardin_katliami
tamiller

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi